Szöveggyűjtemény


Szöveggyűjtemény (magyar fordítások)

I/1. oklevél
1001/1002.
Szent István király pannonhalmi kiváltságlevele

I/2. oklevél
1093 körül
A Szent László-kori pannonhalmi összeírás

I/7. oklevél
1137.
II. Béla király oklevele az újjáépített pannonhalmi monostor felszenteléséről

I/9. oklevél
1146.
Színes úrnő végrendelete.

I/10. oklevél
1146.
Fulco vendég végakarata

I/13. oklevél
1152.
Margit asszony adománylevele a pannonhalmi monostor részére

I/17. oklevél
1181.
Caba ispán oklevele

I/27. oklevél
1192.
Béla sószállítási kiváltsága a pannonhalmi egyháznak.

I/76. oklevél
1225.
III. Honorius pápa levele a magyar főpapsághoz.

I/89. oklevél
1226. (?)
A király megbízásából a nádor a pannonhalmi apátság népeinek panaszát megvizsgálta, s a régi törvények és Szent Istvántól megszabott kötelességeik felől kihallgatván a feleket, a későbbi, bár régen szokásos követeléseket törli, az eredeti köteles szolgáltatásokat pedig megerősíti.

I/134. oklevél
Esztergom, 1233. június 6.
Enoch dominikánus és Cognoscens kanonok - mint választott bírák ítéletet mondanak, illetve békeegyezséget létesítenek a pannonhalmi apátság és elégületlen jobbágyai s népei ügyében.

I/175. oklevél
1238.
Dénes nádor ítélete a pannonhalmi apát és somogyvári apát közt a pannonhalmi apát fajszi népeinek birtoklása miatt folyt perben.

I/185. oklevél
1237-1240.
Részletek a pannonhalmi apátság birtokairól IV. Béla parancsára Albeus nyitrai esperes által készített összeírásból.

II/201. oklevél hátoldala
A Szent Benedekről szóló pannonhalmi beszéd magyar fordításai

VIII/2. oklevél
1086.
Az Szent László-kori bakonybéli összeírás

X/1. oklevele
1055.
I. András király tihanyi alapítólevele

X/3. oklevél
1089-1090.
Dávid herceg adománylevele a tihanyi apátság részére

X/22. oklevél
Kajár, 1267. december 6.
Lőrinc nádor a király parancsára szabályozza a tihanyi apátság jobbágyainak helyzetét.