Dávid herceg adománylevele a tihanyi apátság részére


Szöveggyűjtemény (magyar fordítások)

X/3. oklevél

1089-1090.
Dávid herceg adománylevele a tihanyi apátság részére

A Szent Egyház minden hívének, úgy az eljövendőknek mint a jelenlegieknek legyen ismert, hogy a tiszteletreméltó Dávid herceg a maga és szülei vétkeinek bocsánatára a tihanyi Szent Ányos monostorának László a legkeresztényibb király engedelmével mindezeket adományozta. Aranyhelyen mansiót adott és földet három ekével és öt halászóhelyet, melyek Budrig, Eurim, Weimir, Plas, Strisin. A Dunán pedig ugyanaz a herceg megengedte, hogy a vasárnapi napokon azt, amit a varsákban fognak, Szent Ányos apátjáé legyen, és a varsák kiemelésekor ő maga legyen jelen a halak átvételénél, vagy a szolgája. Ezen dolognak Pannonia igen sok előkelője volt a tanúja: Fábián érsek, Kozma püspök, Gyula nádorispán, Petus ispán. Aki pedig ezt, az ilyen módon a fentmondott monostornak tett adományt el akarná venni, a mindenható Isten és az ő minden szentjei által legyen átkozott.

Forrás: Árpád-kori oklevelek 1001-1196. Főszerkesztő: Györffy György. (Chartae antiquissimae Hungariae). Budapest, 1997. 118. Fordítás: Dreska Gábor.