Dénes nádor ítélete a pannonhalmi apát és somogyvári apát közt a pannonhalmi apát fajszi népeinek birtoklása miatt folyt perben


Szöveggyűjtemény (magyar fordítások)

I/175. oklevél

1238.
Dénes nádor ítélete a pannonhalmi apát és somogyvári apát közt a pannonhalmi apát fajszi népeinek birtoklása miatt folyt perben.

Dénes, Isten kegyelméből nádor és szolnoki ispán, mindenkinek, aki ezt az oklevelet látni fogja, üdvöt az Úrban. A mostaniak jogszerűen elrendezett ügyeit az utódok patvarkodásának arcátlansága nem átallja az igaz intézkedés ösvényéről félrelökni, ha bármiféle ügy elintézését (nem) igyekeznek az oklevél élő tanúbizonyágával megerősíteni. Tudják meg ezért a mostaniak és a később élők is, hogy miután Szent Márton apátja és szerzetesei elénk idézték Szent Egyed somogyvári apátját, számonkérték tőle Fajsz faluban élő 5 mansio emberük földjét, Szent Egyed mondott apátja ezzel szemben azt állította, hogy ennek az 5 mansionak ott saját tulajdonban semmi földje nincs, de azt nem tagadta, hogy Fajsz faluban van Szent Márton egyházát illető 5 mansio és, hogy földjük nincs, Szent Egyed apátja azt mondta, hogy erről van oklevele. Oklevelének bemutatására későbbi határidőt tűztünk ki. Amikor bemutatta, beletekintettünk és felolvastattuk, és kifejezetten azt találtuk benne, hogy az említett 5 mansio embernek külön földje nincs, hanem kezük munkájából élnek. És ámbár ebben a határidőben a felek jelenlétünkben hosszú vitát folytattak egymással, mégis velünk együtt ülvén egyetértésben (az ítélkezésnél) István mester, titeli prépost, a királyi udvar kancellárja és több más derék ember, ülnökeink helyeslésével úgy határoztunk, hogy Szent Márton egyházának előbb mondott 5 mansio embere élhessen és megélhessen a föld gyümölcseiből és a földből, mint az említett somogyvári apát többi népei, de határokkal elválasztott, külön földet ne birtokoljanak, úgy tehát, hogy az öt mansión túl többel ne gyarapodhassanak, hanem ha kitűnik, hogy az öt mansio számát meghaladják, akkor (a többletet) onnét el kell távolítani és máshová vinni, és csak az öt mansio maradjon. Ha pedig halálozás ritkítaná őket és megfogyatkoznának, Szent Márton apátja ne telepíthessen és vihessen az öt mansiónál többet a faluba. Hogy ennek az ügynek a törvényes rendezése, amelyet nemes és hozzáértő személyek ítélete intézett el, örökös (érvényű) legyen, ezt az oklevelet függő pecsétünkkel erősítettük meg.

Forrás: Szemelvények az 1526 előtti magyar történelem forrásaiból. I. Szerkesztette és a jegyzeteket készítette Bolla Ilona és Rottler Ferenc. (Kézirat). Budapest, 1982. 122-123.