Népzenészek látogatása Pannonhalmán


November 4-én a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának oktatói és hallgatói látogatták meg a főapátságot. Valamennyien népzenészek. A vendégek a levéltárban a középkori oklevelek mellett 15–18. századi liturgia- és zenetörténeti okiratokat is láthattak.

XXIII. Győri és IX. Kisalföldi Levéltári Nap


Az október 19-én a győri megyei könyvtár Baross úti előadótermében megrendezett szakmai napon levéltárunk munkatársa, Boros Zoltán Egy bencés uradalom Győr város határában. Birtokigazgatás és modernizáció a 20. század elején címmel tartott előadást. A rendezvény teljes programja itt tekinthető meg.

Levéltárunk egy megkerült nyelvemlékkel gazdagodott


A kutatók előtt már ismert volt az a levél, amelyet 1520 körül a Nyulak szigetén (ma Margit-sziget) lévő domonkos apácakolostor elöljárója, Elena priorissza írt unokaöccsének, Bocskay Istvánnak. A levelet a szakértők szerint a híres kódexmásoló nővér, Ráskay Lea vetette papírra. A magyar nyelvű dokumentum az intézményünkben őrzött Erdődy Levéltár anyagához tartozott.

A pannonhalmi egyházmegye zsinatai


A Történettudományi Intézet kiadványaként megjelent Dénesi Tamás A pannonhalmi egyházmegye zsinatai című kötete. A dokumentumok összegyűjtését és elemzését A magyar katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései 1790–2010 című OTKA-program tette lehetővé. A kötetről bővebben az ELKH BTK TTI honlapja ad tájékoztatást..

Rádióinterjú egy megkerült protocollum kapcsán


1951 nyarán, miután a kommunista államhatalom feloszlatta a zalavári apátságot, Komáromi Titusz bencés atya a zalavári plébánia egyik kéziratos kötetét megőrzésre átadta Csermák Gézának. A néprajkutató családja néhány hónappal ezelőtt juttatta vissza a bencés rendnek a 18–19. századi protocollumot. Ennek kapcsán készült a Katolikus Rádió beszélgetése.

Kiadványunk sikere


A Magyar Levéltárosok Egyesülete által meghirdetett „Az év levéltári kiadványa 2020” pályázaton a monográfiák, tanulmánykötetek, egyéb kiadványok kategóriában 2. díjat kapott levéltárunk és a bakonybéli monostor Vallis sanctorum. Fejezetek a bakonybéli monostor ezeréves történetéből című közös kötete.