Konferencia jezsuita kéziratokról


2023. április 21-én Budapesten, a Párbeszéd Házában műhelykonferenciát rendeztek a jezsuiták feloszlatásának 250. évfordulója alkalmából. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára és a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia által szervezett konferenciának célja annak feltérképezése volt, hogy a feloszlatás során sokfelé szétszóródott 18. századi jezsuita levéltári anyagból mit őriznek a nagyobb világi és az egyes egyházi gyűjtemények. Az egyes referátumokat a meghívott levéltárak és könyvtárak képviselői tartották az alábbi témákhoz kapcsolódóan:

• Jézus Társasága feloszlatásával kapcsolatos dokumentumok a gyűjteményben (jegyzőkönyvek, inventáriumok, a feloszlatás egyházi biztosának iratanyaga, stb.),

• a volt jezsuiták sorsára vonatkozó iratanyag (belépés egyházmegyei kötelékbe, kinevezések, nekrológok, névtárak, végrendeletek, stb.),

• a feloszlatást megelőző utolsó évek, vagy egy-két évtized jezsuita anyaga,

• a bekerült jezsuita provenienciájú (1773 előtti) anyag.

Pannonhalmán mindhárom gyűjteményi egység (könyvtár, levéltár, múzeum) őriz jezsuita provenienciájú anyagot. A legtöbbet – több száz kötetnyit – a könyvtár kézirattára. A Pannonhalmán található jesuitica-dokumentumokról Dénesi Tamás levéltár-igazgató adott áttekintést. A konferencia részletes programja itt olvasható.