Visits by University Students and by Honoured Teachers


On June 11, ten teachers having been rewarded with the Diploma of Merit for Benedictine Education were introduced to the riches of our Archives after the prize-giving ceremony. On the following day, teachers and PhD-students of language history – headed by Rudolf Szentgyörgyi – from the Faculty of Humanities, Eötvös Loránt University visited us. During the irregular class, the doctoral candidates also made presentations.

Emlékezés az embermentő Friedrich Bornra


Születésének 120. évfordulója alkalmából június 9-én Svájc magyarországi nagykövetével és a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával közösen emlékeztünk az embermentő Friedrich Bornra. A svájci diplomatának köszönhető, hogy a főapátság 1944 októberében a Nemzetközi Vöröskereszt oltalma alá került, így a falak között több ezer menekült és rengeteg műkincs vészelhette át a nehéz időket. Többek között három hónapig levéltárunk őrizte a koronázópalástot.

Veszprémi kirándulás


A pannonhalmi kulturális terület (könyvtár, levéltár, múzeum, kulturális iroda) munkatársai június 7-én Veszprémbe kirándultak, ahol megtekintették a felújítás alatt álló várnegyedet. A székesegyházban Dankos Attila orgonaművész bemutatta a templom orgonáját, majd Nagy Veronika, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója a megújult székesegyházat.

A Day Excursion in Veszprém


On 7 June, the colleagues of the cultural section (library, archives, museum, cultural office) of Pannonhalma went on a day excursion in Veszprém, where they visited the castle district under reconstruction. In the cathedral, the organist Attila Dankos talked about and played the organ, then Veronika Nagy, the Director of the Blessed Gizella Archiepiscopal Collection showed us around in the cathedral.

The Visit of a Fraternal School from Germany in Our Archives


In May, many groups visited our archives. On 23 May, the group of the Benedictine School of Meschede – in connection with the Benedictine Boarding School of Pannonhalma for about four decades – were hosted in the form of an irregular class of history.

Régészeti ásatás Pannonhalmán


A tavasz folyamán a „Királyok, szentek, monostorok” multidiszciplináris kutatási program keretében a főapátság területén tervásatásra került sor. A feltárást Takács Ágoston, az ELTE Régészettudományi Tanszékének doktorandusza vezette.

Archaeological Excavation in Pannonhalma


During spring, within the framework of the multi-disciplinary research-programme entitled “Kings, Saints, Monasteries”, a planned excavation took place in the Archabbey’s area. The excavation was headed by Ágoston Takács, a doctoral candidate of Eötvös Loránd University, Department of Archaeological Sciences.

Scriptorium-konferencia Veszprémben


Május 10–11-én a Veszprémi Érseki Főiskolán tartották a VI. Scriptorium-konferenciát. A konferenciasorozat középpontjában a kéziratosság, különösen az egyházi kéziratosság áll.

Scriptorium-Conference in Veszprém


The 6th Scriptorium-Conference was held at the Archiepiscopal College of Veszprém on 10-11 May. The series of conferences focus on manuscripts, especially ecclesiastical manuscripts. The reports presented during the programme are somehow related to the concept of manuscripts (codices; handwritten works, records, devotional literature, hymnbooks, teachers’ records; glosses and marginalia in works – mainly in incunabili or old printed books – kept in library collections; and introducing the manuscript stock of the collections, etc.).

Megnyílt a Főapátsági Múzeum ásványtára


A március 21-én tartott átadó után május 9-én, konferencia keretében a szakemberek előtt is megnyílt a Pannonhalmi Főapátsági Múzeum ásványtára. A 4500 darabos kollekció a monostor gyűjteményi folyosóján kialakított látványtárban kapott elhelyezést. Mivel hazánkban csak az Eötvös Lóránd Tudományegyetem ásványtára és a Természettudományi Múzeum rendelkezik hasonlóan jól azonosítható 18. századi anyaggal, ásványtárunk az ország egyik legfontosabb ilyen jellegű gyűjteménye. A kiállított ásványokat előre meghirdetett időpontokban, tematikus sétákon lehet megtekinteni.

Konferencia jezsuita kéziratokról


2023. április 21-én Budapesten, a Párbeszéd Házában műhelykonferenciát rendeztek a jezsuiták feloszlatásának 250. évfordulója alkalmából. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára és a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia által szervezett konferenciának célja annak feltérképezése volt, hogy a feloszlatás során sokfelé szétszóródott 18. századi jezsuita levéltári anyagból mit őriznek a nagyobb világi és az egyes egyházi gyűjtemények. Az egyes referátumokat a meghívott levéltárak és könyvtárak képviselői tartották az alábbi témákhoz kapcsolódóan:

A Conference on Jesuit Manuscripts


On 21 April 2023, in Budapest, in the House of Dialogue, a workshop-conference was held on the occasion of the 250th anniversary of the Jesuits’ dissolution. The aim of the conference organised by the Archives of the Hungarian Province of the Society of Jesus and the Ferenc Faludi Jesuit Academy was to make a survey of what 18th-century Jesuit archival documents – having been scattered during the dissolution – are kept in larger secular and some ecclesiastical collections. The reports were presented by the representatives of the invited archives and libraries.

Pécsi egyetemisták látogatása Pannonhalmán


A Pécsi Tudományegyetem történelem MA-s hallgatói, Kiss Gergely és Barabás Gábor tanár urak vezetésével április 20-án látogatták meg a Főapátságot. Levéltárunk munkatársai kísérték a csoportot és ismertették meg velük a monostort. Vendégeink a bazilika, a kerengő és a főkönyvtár mellett megtekinthették a sekrestyét és a refektóriumot is, majd hosszabb levéltári program következett Árpád-kori kincseink bemutatásával.

University Students of Pécs Visited Pannonhalma


A group of MA-students of history from the University of Pécs headed by professors Gergely Kiss and Gábor Barabás visited the Archabbey on 20 April. Our archivists showed them around and made them acquainted with the monastery. Besides the Basilica, the cloister and the library, our guests had a look at the sacristy and the refectory, too, then in a longer programme, they were introduced to the riches of the Arpadian age kept in our Archives.

The Participants of the History Competition in Our Archives


The final of the 22nd Cultura Nostra History Competition of the Carpathian Basin was organised in the Archabbey on 4 April. More than 150 teams took part in the contest’s first two on-line rounds. The best ten teams of them qualified for the final. The final order evolved after a three-hour-long trial. At the end of the day, the pupils and the teachers training them visited the millennial monastery’s church, cloister, library, and refectory, then they had a look at competition-related 18th-century sources besides mediaeval charters and codices in our Archives.

Történelmi vetélkedő résztvevői levéltárunkban


A 22. Cultura Nostra Kárpát-medencei Történelmi Verseny döntőjét április 4-én rendezték a Főapátságban. A vetélkedő első két, online fordulóján több mint 150 csapat vett részt. Közülük a legjobb tíz csapat jutott a döntőbe. A háromórás megmérettetés után alakult ki a végső sorrend. A nap végén a diákok és felkészítő tanáraik megtekintették az ezeréves monostor templomát, kerengőjét, könyvtárát és refektóriumát, majd levéltárunkban középkori oklevelek és kódexek mellett – a verseny témájához kapcsolódóan – 18. századi forrásokkal is találkozhattak.

Pannonhalmi szerzetesi parcella


A Nemzeti Örökség Intézete 2023. február 24-én a kommunizmus áldozatainak emléknapja alakalmából emléktáblával és parcellakővel jelölte meg a Pannonhalmi Szociális Otthonban elhunyt szerzetesek nyughelyét. A parcellában eltemetett szerzetesek névsora az intézet honlapján olvasható.

The Religious Plot in Pannonhalma


On 24 February 2023, on the occasion of the Memorial Day for the Victims of Communism, the Institute for National Heritage – with a commemorative plaque and a plot-stone – marked the resting place of the religious, who died in the Social Home of Pannonhalma. The list of names of the religious buried in the plot can be checked on the Institute’s homepage.

“The Lamps of the Wise Virgins”


On 29 November, the archivists’ autumnal conference of the Centre for National Catholic Collections was organised with the title “The Lamps of the Wise Virgins” discussing the history of church estates. Zoltán Boros (archivist, Pannonhalma) gave a talk on the latest results of the historical research focusing on Benedictine estates. Krisztina Tóth, the delegate of the Hungarian Archival Agency in the Vatican gave an introductory talk.