Megjelent a Collectanea Sancti Martini X.


A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője hagyományosan bencés rendtörténettel foglalkozó és a rendi gyűjteményekhez kapcsolódó írásokat közöl. A 2023 decemberében megjelent kötet egyik tanulmányában olyan kódexlapokkal ismerkedhetünk meg, amelyek egy 14. század elején, valószínűleg a tihanyi scriptoriumban írt kottás misekönyv részei voltak és amelyekbe egy török kori tihanyi várkapitány számadáskönyvét kötötték. Az évkönyvben többek között olvashatunk még a pannonhalmi börtönről, egy kamalduli és egy győri jezsuita vallásos társulatról, Czuczor Gergely kufsteini fogsága alatt készített himnuszfordításairól és a II. Vatikáni Zsinatot követő pannonhalmi liturgikus megújulásról. A kötet megrendelhető a Bencés Kiadó webshopjából.

CsatolmányMéret
PDF icon collectanea_x_tartalom.pdf43.09 KB