4. Ciszterci rendtagokra vonatkozó iratok (Endrédy Vendel, Hagyókovács Gyula, Zakar Polikárp)