Sienai oklevelek Pannonhalmán


Az Uros apát és műve című időszaki kiállításon három olyan oklevél is látható, amelyet a sienai állami levéltárban őriznek. Az okleveleket Cinzia Cardinali, az intézmény igazgatója kísérte Pannonhalmára, ahol levéltárunkat is felkereste.
A levelek 1242. február 2-án és 3-án íródtak. Az elsőt Uros pannonhalmi apát és szerzetesközössége, a másodikat ugyanők, illetve magyarországi bencés apátok, a harmadikat a „tatárok után megmaradt” egyházi és világi előkelők küldték Rómába a pápához. A dokumentumokban segítséget kérnek a pápától, illetve drámai szavakkal részletesen bemutatják a tatárok szörnyű pusztítását. A harmadik levél felsorolja azokat az erődített helyeket, amelyek ellenálltak az inváziónak és amelyek falai oltalmat nyújtottak a menekülőknek (Székesfehérvár, Esztergom, Veszprém, Győr, Pannonhalma, Tihany stb.).
A három levéllel a székesfehérvári prépost és néhány ferences szerzetes kelt útra, de csak Sienáig jutottak. A dokumentumokat a toszkán város domonkos kolostora őrizte meg az utókor számára, innen kerültek mai őrzési helyükre