Collectanea Sancti Martini IX.


A Collectanea Sancti Martini IX. írásainak fele a középkorba kalauzolja az olvasót. A kötetből megtudhatjuk azt is, valóban járt-e Mária Terézia Pannonhalmán, Kühár Flóris hogyan élte meg a Tanácsköztársaság fogságát és a pannonhalmi sörfőzés kezdeteibe is bepillantást kaphatunk.

A Collectanea Sancti Martini IX. kötetének közleményei között Takács László Szent Columbanus Szent Márton toursi sírjánál tett látogatása kapcsán a legendás ír apát Márton-kultuszának gyökereit tárja fel. Bakos Gergely OSB Nicolaus Cusanusnak a Monte Olivetó-i bencés apátságban 1463-ban, egy novícius beöltözésén mondott prédikációját közli magyar fordításban. A szövegből a bíboros bencés szerzetességről alkotott véleményét és egy középkori beöltözés liturgiáját is megismerhetjük. Gyöngyössy Márton epigráfiai és írástörténeti érvek mentén értelmezi III. Béla király bizánci típusú rézpénzeinek feliratát. Dénesi Tamás a Pannonhalmi Főapátság szentmártoni uradalmában 1701-től meginduló sörfőzés közel egy évszázados történetét ismerteti. Serfőző Szabolcs tanulmányában Mária Terézia 1775 nyarán tervezett pannonhalmi látogatásáról ír. Feltárja, hogy a 19. század közepén miként alakult ki a királyné látogatásának fiktív történelmi hagyománya, és sorra veszi, hogy az uralkodónak tulajdonított ajándékok közül melyek származnak ténylegesen tőle. Kisnémet Fülöp OSB az 1946 és 1994 között Rómában tanító bencés szerzetes, Békés Gellért életművének meghatározó aspektusát, ökumenikus teológiáját körvonalazza. Bocskay Ilona, a Nyulak szigeti dominikánák perjelnője 1520 körül keletkezett magyar nyelvű levelének tartalmát és kalandos útját Haader Lea mutatja be. A valójában a híres kódexmásoló, Ráskay Lea által írt misszilis 2021-ben került vissza helyére, a Pannonhalmán őrzött Erdődy Levéltárba. Takács Melinda a két világháború között Győrszentmártonban előkerült tíz darabból álló késő középkori kancsóegyüttest ismerteti. Az egykori fazekasműhelyt a mezőváros központi részén lokalizálja. Perger Gyula egy eddig ismeretlen latin nyelvű kronosztikonos verset közöl, amely a bencés rend 1802. évi visszaállítása alkalmából íródott. Boros Zoltán a Tanácsköztársaság alatt háromszor letartóztatott fiatal bencés, Kühár Flóris harmadik fogságáról írt visszaemlékezéseit adja közre, amely korábban a Kemenesalja című hetilap hasábjain jelent meg. A Szemle-rovatban négy recenzió olvasható: a Madas Edit középkorkutató, akadémikus tiszteletére készült kötetről, a domonkos rendről megjelent tudományos igényű ismeretterjesztő munkáról, a piarista rend jubileumán a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában rendezett kiállítás tekintélyes, kétkötetes katalógusáról, illetve Tóth Ferencnek a hazai Szent Márton-kultuszról írt francia nyelvű tanulmányait tartalmazó kötetről. Megvásárolható a Benedictinus Apátsági Termékek Boltjában (Budapest, V. ker., Károlyi u. 19.). Megrendelhető: https://apatsagitermekek.hu/termekkategoria/kiadvanyok/