Az 1712. évi pozsonyi diéta egy ciszterci szerzetes szemével


Szerkesztette: Forgó András.

Pannonhalmi Főapátásági Levéltár. A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára.

Pannonhalma - Veszprém, 2013.

Fontes ex Archivo Sancti Martini editi I. / A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 32.