Egyházi gyűjtemények konferenciája Kecskeméten


A három nagy egyházi gyűjteményi egyesület minden évben nyár elején tartja háromnapos vándorgyűlését. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE), a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete (MELTE) és az Egyházi Muzeológusok Egyesülete (EME) idén együtt rendezte meg a konferenciát, Kecskeméten. Legutóbb 2009-ben Gyulafehérváron volt közös vándorgyűlés. A 150 résztvevőt megmozgató rendezvényt július 3. és 5. között a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára látta vendégül.
A konferencián a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek (Könyvtár, Levéltár, Múzeum) munkatársai közösen és teljes számban vettek részt.
Az első napon a három egyesület – a hagyományok szerint – közgyűlést tartott, majd meglátogatta Kecskemét város gyűjteményeit. A program hivatalos részét a református templomban ökumenikus ima és zenés áhítat zárta.
Kedden a három szervezet közös programon vett részt, szerdán elkülönült a szakmai program, amely így alakult:

Július 4., kedd:
Koltai András (MELTE elnöke): Digitális kihívások az egyházi gyűjteményekben
Takács Dániel (ELTE): Mesterséges micsoda
Almási Zsolt (PPKE BTK): Digitális könyvészet
Kómár Éva (MNM): Múzeumok az online térben, lehetőségek és kihívások
Bánki Zsolt (MNL Informatikai és Innovációs Igazgatóság): A névterek mint a hiteles tudás forrásai: a Magyar Nemzeti Levéltár földrajzi névtér projektjének bemutatása
Szerényi Ildikó (MNL Informatikai és Innovációs Igazgatóság): Önkéntesek és mesterséges intelligencia

Délután a város vezetése a Városháza dísztermében köszöntötte a konferencia résztvevőit, majd a vendégek Kecskemét nevezetességeivel ismerkedtek meg.

Július 5., szerda, a levéltári szekció előadói és előadásai:
Gyenesei József (Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Vármegyei Levéltára): Az MNL Bács-Kiskun Vármegyei Levéltárának gyűjtőterületi munkája
P. Holl Adrien (Budapest Főváros Levéltára): A levéltári iratok tömeges fertőtlenítésének és savtalanításának lehetőségei
Koltai András (Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára): Gyűjtőterületi kérdések a katolikus levéltárügyben
Lackner Pál (Evangélikus Országos Gyűjtemény): Gyűjtőterületi kérdések az evangélikus levéltárügyben
Felkért hozzászóló: Szatmári Judit (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára)
Ősz Előd–Tóth Levente (Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára): Az Erdélyi Református Egyházkerület egyházközségi iratkezelési szabályzata
Lőrincsik Szilvia (Rozsnyói Püspöki Levéltár és Könyvtár): A Rozsnyói Püspöki Levéltár
Benei Bernadett (Egri Főegyházmegyei Levéltár–Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet): Révay Pétertől Katona Istvánig: 17–18. századi latin nyelvű történeti szövegek kiadásáról és fordításáról
Tasnádi István (Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltára): Püspöki Intézmény az Erdélyi Református Egyházban.