Egy 16. századi oklevél restaurálása


1568-ból származik az a perirat, amelyet Levéltárunk az Apelso Trust Zrt. támogatásából tudott restauráltatni. A 11 méter hosszú papírtekercs a monostorhoz tartozó felvidéki településsel, Deákival kapcsolatos 1562-es tanúvallomásokat tartalmaz.

A török hódoltság idején ugyanis a szomszédos urak kisebb-nagyobb darabokat lecsíptek az apátsági területből, ezért az akkori főapát a királyhoz fordult. A perben százakat hallgattak ki: helyieket és a szomszédos településen élőket. Ők arról vallottak, hogy hol húzódott valójában a határ és hogy hogyan zajlott a hatalmaskodás. A dokumentumnak helytörténeti szempontból óriási jelentősége van, hisz a felvidéki település későközépkori környezetéről, a tájról, a folyók, patakok, erek, erdők, határrészek elnevezéséről, helyéről és az ott élő emberekről – nevükről, életkorukról – őriz információkat. A pert végül a Főapátság nyerte. Deáki egyébként már az 1001-ből származó Szent Istváni alapítólevélben apátsági birtokként szerepel. Igaz, akkor még Vág (Wag) néven említették.

A dokumentum állapota az elmúlt évszázadokban leromlott. Látható volt, hogy összehajtva és nem tekercselve tárolták, így a hajtogatás mentén megsérült és vízkár is érte, ezért volt szükség a restaurálására, amelyet a szentendrei Ars Alba Restaurátor Bt. végzett el. Ahogy azt a felújított oklevél november 7-én tartott átadóján Hortobágyi T. Cirill főapát hangsúlyozta, a monostor a magyar államiságnál idősebb, és 996-os alapítása óta egyfajta folytonosságot képvisel. „Mi minden korban próbálunk megfelelni ennek a történelmi küldetésnek, és őrizni letűnt korok emlékeit.” A Főapátságra azonban jelentős terhet ró a gyűjteményi kincsek restaurálása, bemutathatóvá tétele. Ehhez szüksége van olyan segítő partnerekre, mint az Apelso Trust Zrt., amely a Deáki-oklevél felújítását támogatta, amiért rendkívül hálás a szerzetesközösség – mondta Cirill atya.

Az oklevél bemutatóján részt vett a cég egyik tulajdonosa, igazgatósági tagja, Dr. Antall György is. Az értékek őrzése a vagyonkezelő társaság számára is fontos, ezért álltak a nemes ügy mellé. Főapát úrnak címzett levelükben – amit az átadón Dejcsics Konrád kulturális igazgató atya olvasott fel – ezt írták: „A Szent Benedek atyánk Regulája szerint itt élőkre és munkálkodókra nem csak az evangélium hirdetésének feladata hárul. Ők a magyar múlt, a történelmi folytonosság egy szeletének az őrzői. Nekünk, a mai nemzedéknek pedig önmagában megtiszteltetés, ha a magunk szerény eszközeivel ehhez hozzájárulhatunk, az 1568-as deáki perirat restaurálásának támogatásával. Amikor az Apelso Trust Zrt. vagyonkezelőt megalakítottuk pont az értékek megőrzése lebegett a szemünk előtt. Megőrzés, gyarapítás és továbbadás a jövő nemzedékek számára. Ez a vagyonkezelői feladatunk és ez a hitvallásunk is.”

További híradások az esményről a köztévé Agenda című műsorában (3:34-től) látható és Kisalföld honlapján olvasható.