Szerverfrissítés: böngészhetők a főapáti iktató- és mutatókönyvek


E-kutatás szolgáltatásunk a Főapáti Hivatal iktatókönyveivel (1843–1949) és az ezekhez tartozó mutatókönyvekkel (1866–1947) bővült.


Az iktatást 1865 őszén, Kruesz Krizosztom főapáttá választása után kezdték meg, de visszamenőleg a korábbi főapát (Rimely Mihály, 1842–1865) iratait is rendszerezték és iktatószámokkal látták el. Az 1842–1865 közötti három iratsorozatot (cum statu civili, ecclesiastico, et cum sacro ordine) még Rimely alakította ki, a sorszámozás után pedig iktatókönyvet (Extractus…) készítették hozzá. Az első iktatókönyv tehát Rimely hivatalos levelezését tartalmazza, majd 1865-től kezdődött a tényleges iktatás a Főapáti Hivatalban. Eredményes kutatást kívánunk!