A PRT köteteinek tartalma és regesztái


A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története.
A magyar kereszténység, királyság és bencés-rend
Fönnállásának kilencszázados emlékére kiadja
a Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend.
Szerkeszti
Erdélyi László dr.
Pannonhalmi főiskolai tanár, rendi levéltáros,
A M. Tud. Akadémia lev. tagja.
ELSő KÖTET: A Pannonhalmi Főapátság története I. A Pannonhalmi Főapátság története. Első korszak. A megalapítás és terjeszkedés kora 996-1243. Szerkesztette és részben írta Erdélyi László dr. Budapest, Stephaneum, a Szent-István-Társulat Nyomdája, 1902.

MÁSODIK KÖTET: A Pannonhalmi Főapátság története II. A Pannonhalmi Főapátság története. Második korszak. A pápák és a zsinatok reformáló törekvései 1243-1404. Szerkesztette és részben írta Sörös Pongrác, pannonhalmi főiskolai tanár. Budapest, Stephaneum, a Szent-István-Társulat Nyomdája, 1903.

HARMADIK KÖTET: A Pannonhalmi Főapátság története III. A Pannonhalmi Főapátság története. Harmadik korszak. Az uralkodók reformáló törekvései. A pannonhalmi apátságnak főapátsággá való átszervezése. 1405-1535. Szerkesztették és részben írták Sörös Pongrác és Rezner Tibold pannonhalmi főiskolai tanárok. Budapest, Stephaneum Nyomda R. T. 1905.

NEGYEDIK KÖTET: A Pannonhhalmi Főapátság története IV. A Pannonhalmi Főapátság története. Negyedik korszak. Nagy háborúk kora, a magyar Szent-Benedek-Rend föloszlása és föléledése. 1535-1708. Nagy részét írta Molnár Szulpic dr. győri bencés főgimnáziumi tanár. Budapest, Stephaneum Nyomda R. T. 1906.

ÖTÖDIK KÖTET: A Pannonhalmi Főapátság története V. A Pannonhalmi Főapátság története. Ötödik korszak. A magyar Szent-Benedek-Rend megerősödése és bukása az állami mindenhatósággal szemben. 1709-1802. Nagy részét írta Németh Ambrus dr. győri bencés főgimnáziumi tanár. Budapest, Stephaneum Nyomda R. T. 1907.

HATODIK KÖTET - (A): Pannonhalmi Főapátság története. VI. A Pannonhalmi Főapátság története. Hatodik korszak. A Rend új kora, új munkaköre. 1802-től napjainkig. Írta Sörös Pongrác pannonhalmi főiskolai tanár, a Magyar Tudományos Aakdémia levelező tagja. Budapest, Stephaneum Nyomda R. T. 1916.

HATODIK KÖTET - (B): A Pannonhalmi Főapátság története. VI. A Pannonhalmi Főapátság története. Hatodik korszak. A Rend új kora, új munkaköre. 1802-től napjainkig. Szerkesztette, részben írta Sörös Pongrác pannonhalmi főiskolai tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Budapest, Stephaneum Nyomda R. T. 1916.

HETEDIK KÖTET: A Zalavári Apátság története. A Zalavári apátság története. A legrégibb időktől fogva napjainkig. Írta Füssy Tamás, a Zalavári Apátság perjele. Budapest, Stephaneum, a Szent-István-Társulat Nyomdája, 1902.

NYOLCADIK KÖTET: A Bakonybéli Apátság története I. A Bakonybéli Apátság története. Az önállóság kora 1023-1548. Írta Sörös Pongrác, pannonhalmi főiskolai tanár. Budapest, Stephaneum, a Szent-István-Társulat Nyomdája, 1903.

KILENCEDIK KÖTET: A Bakonybéli Apátság története II. A Bakonybéli Apátság története. A Pannonhalmától való függés kora 1548-tól napjainkig. Írta Sörös Pongrác, pannonhalmi főiskolai tanár. Budapest, Stephaneum, a Szent-István-Társulat Nyomdája, 1904.

TIZEDIK KÖTET: A Tihanyi Apátság története. I. A Tihanyi Apátság története. Első korszak. Az apátság önállósága. 1055-1701. Írta Erdélyi László dr. Budapest, Stephaneum, a Szent-István-Társulat Nyomdája, 1908.

TIZENEGYEDIK KÖTET: A Tihanyi Apátság története .II. A Tihanyi Apátság története. Második korszak. Tihany mint fiókapátság. 1701-től napjainkig. Írta Sörös Pongrác, pannonhalmi főiskolai tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Budapest, Stephaneum, a Szent-István-Társulat Nyomdája, 1911.

TIZENKETTEDIK KÖTET - A: A Dömölki Apátság története. A Dömölki Apátság története. Írta Pacher Donát, soproni Szent-Benedek-rendi kath. Főgymnasiumi igazgató. Budapest, Stephaneum, a Szent-István-Társulat Nyomdája, 1912.

TIZENKETTEDIK KÖTET - B: Az elenyészett bencés apátságok. Az elenyészett bencés apátságok. Írta Sörös Pongrác, pannonhalmi főiskolai tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Budapest, Stephaneum, a Szent-István-Társulat Nyomdája, 1912.

 

A sorozat -- illetve egyes köteteinek -- ismertetései:

 

 
Balics Lajos:
(I.)
 
Karácsonyi János:
(I-II.)
 
Balics Lajos:
 
 
Karácsonyi János:
(VII-IX.)
 
Balics Lajos:
 
 
Karácsonyi János:
(III-IV.)
 
Karácsonyi János:
(X.)
 
Dőry Ferenc:
(IX.)
 
Dőry Ferenc:
 
 
Karácsonyi János:
(XI.)
 
Lukcsics Józse:
 
 
Karácsonyi János:
(XII/A-B.)
 
Lukcsics Józse:
 
 
Lukcsics Józse